تماس   درباره ما    فراخوان    نامه‌ها‌    صفحه‌ی نخست‌ 
 
 

نامه های دانشگاه کانادا در رابطه با سفر مصباح یزدی و پاسخ سایت حرکت به آن


با درودی بیکران به شما عزیزان Ú©Ù‡ با ارسال ایی میل فراوان خود در رابطه با سفر مصباح یزدی به کانادا در سایت حرکت ØŒ باید به عرض Ø¨Ø±Ø³Ø§Ù†Ù… Ú©Ù‡ ایی میلهای  شما انسانهای آزادیخواه، Ú©Ù‡ با هر مرام، مسلک Ùˆ اندیشه Ú©Ù‡ هستید Ùˆ متنی Ú©Ù‡ در سایت حرکت نوشته شده است Ø¨Ù‡ دانشگاه کانادا ارسال شد . سپس Ø¯Ùˆ نامه از طرف مسئولین دانشگاه کانادا به سایت حرکت ارسال شد Ú©Ù‡ من دو متن انگلیسی Ùˆ ترجمه آنرا Ùˆ همچنین پاسخ سایت حرکت را Ø¨Ø±Ø§ÛŒ اطلاع شما عزیزان در سایت میگذارم. بار دیگر از همبستگی شما عزیزان در ارسال ائی میلهای شما سپاس میگویم. به امید سرنگونی رژیم قرون وسطایی جمهوری اسلامی ایران. سایت حرکت ØŒ پویان انصاری

We wish to assure you that Ayatollah Mesbah Yazdi is not attending a conference in Canada , has not applied for a visa to travel to Canada , and was never on the program of the conference that we are holding at our College on “Spirituality” in Shi’ah Islam and Christianity. Further, there is no connection between Mesbah Yazdi and the University of Waterloo .

The rumour of his participation seems to have been started by those who wrote the letter later published in the “Iran Press News”.  We have tried our best to provide accurate information but continue to hear from concerned people like you who have heard only this incorrect rumour.

Thank you for your concern.  Best wishes,

Jim Pankratz
Academic Dean
Conrad Grebel University College
519-885-0220 ext.24232

می خواهیم به شما اطمینان بدهیم که آیت الله مصباح یزدی در راه شرکت، در کنفرانسی، در کانادا نیست .

او در خواست ویزائی  برای مسافرت به کانادا نکرده است Ùˆ هیچ گاه بخشی از برنامه ایی Ú©Ù‡ کنفرانسی Ú©Ù‡ کالج ما در مورد روحانیت در شیعه  Ùˆ در مسیحیت برگزار Ù…ÛŒ کند نبوده است. از این گذشته، هیچ ارتباطی بین مصباح یزدی Ùˆ دانشگاه واترلو وجود ندارد .

بنظر Ù…ÛŒ آید Ú©Ù‡ سرچشمه این سو تفاهم بوسیله کسانیکه نامه ایی را Ú©Ù‡ سپس، در " ایران پرس نیوز"  چاپ شد،  نوشته بودند باشد.

ما نهایت تلاش خود را بکار برده ایم تا از پخش این اطلاع نادرست جلوگیری کنیم Ùˆ Ù„ÛŒ هنوز مورد تماس کسانی، مانند شما، Ú©Ù‡ این اطلاع  نادرست به گوششان رسیده است قرار میگیریم . 

از توجه شما متشکریم با درود های صمیمانه

جیم پانکراتز،  مدیر آکادمیک داشگاه کنُراد گربل    

Dear Friend,

Thank you for sharing your concerns regarding the Shi′ah Muslim-Mennonite Christian Dialogue being held at Conrad Grebel University College at the end of May.  Please note that Ayatollah Mohammad Taghi Mesbah Yazdi is NOT coming to Canada .  He is not and has never been a part of this dialogue.  We do not know how the unfounded rumour of his attendance was started.  Please assist us in correcting this misinformation.

This theological conference is the third in a series of academic conferences which grew out of a student exchange initiated in 1998 – which itself was the result of relationships that were developed through Mennonite relief efforts in Iran following the devastating earthquake in 1990.

Mennonites have a variety of relationships with Muslims in many parts of the world.  This conference is an expression of a commitment among Mennonites to dialogue and seek peaceful relationships with all of our global neighbours.  As an academic conference, it is a dialogue between Muslim and Mennonite theologians who may not always agree but who are seeking to better understand each other’s faith in order to find ways of building bridges where there currently is a great and very dangerous divide.  We believe that it is a small but important step in the direction of peace.

Sincerely,

  Henry Paetkau

Dr. Henry Paetkau , President
Conrad Grebel University College
140 Westmount Road North
Waterloo ON   N2L 3G6
Phone: 519-885-0220, ext. 24237

Website: http://grebel.uwaterloo.ca

Date: Sun, 27 May 2007 01:49:27 +0200 (CEST)
From: Pouyan Ansari <
pouyan49@yahoo.se
>
Reply-To:
pouyan49@yahoo.se

Subject: signature agains ( Mesbahe Yazdi )
To:
president@uwaterloo.ca

با تشکر از توجه شما  

در مورد دیالوگ  شیعه Ùˆ منونیت ها ( فرقه ای از مسیحیت Ú©Ù‡ مخالف تعمید است) Ú©Ù‡ قرار است در آخر ماه Ù…ÛŒ در کنرادگربل ِ کالج دانشگاه برگزار شود . 

لطفأ توجه کنید که آیت الله محمد تقی مصباح یزدی به کانادا نمی آید . او هم هزگز جز این سخنرانان هم نبوده است.

ما نمیدانیم که چطور این شایعه بی اساس در مورد حضور او شروع شد. لطفأ در تصیح این اطلاعات نادرست با ما همکاری کنید.

To: Mr Dr. Henry Paetkau, President

Conrad Grebel University College  

And Mr Jim Pankratz
Academic Dean
Conrad Grebel University College 
 

Stockholm, Sweden

Thursday 31 May 31, 2007 

Dear Sir! 

Thank you for your reply. 

For your information regarding the murderer Ayatollah Yazdi (of course if you already don’t know it), I must tell you that he is now heading an (not for you unknown) institute called Imam Khomeini's (a bigger murderer) Educational and Research Centre. It is an institute that you have had a "variety of relationships" with since 1998 - 1999! 

Sincerely 

Pouyan Ansari     

www.harkat.net 

با تشکُر از پاسخ شما

برای اطلاعات شما راجع به موضوع جلاد آیت الله مصباح یزدی ( البته اگر قبلأ شما در این باره نمیدانسته اید!) من باید به شما بگویم Ú©Ù‡ او هم اکنون رئیس ِ انجمنی است Ú©Ù‡ مرکز آموزش Ùˆ تحقیقات "امام خمینی( یک قاتل  بزرگتر)  نامیده میشود" Ùˆ آن انجمنی است Ú©Ù‡ شما  از سالهای 1999- 1998 تا به امروز ارتباطات گوناگونی  با آن دارید.

اراتمند ، پویان انصاری

   www.harkat.net

     استکهلم  - 2007-05-31             

 

 

 

    

 


آدم ربایی و ضرب و شتم فعالان جنبش دانشجویی ایران، توسط نیروهای سرکوب گر رژیم آدمکُش جمهوری اسلامی
با امضای متن زیر، مجامع بین المللی را بخاطر سرکوب وحشیانه دانشجویان معترض و مبارز ایران، تحت فشار قرار دهیم، ایمیل ارسالی برای مجامع بین المللی فرستاده خواهد شد.


نامه های دانشگاه کانادا در رابطه با سفر مصباح یزدی و پاسخ سایت حرکت به آن


برای جلوگیری از سفر مصباح یزدی به کانادا، به پا خیزید.
با امضاء متن زیر اعتراض خود را به دولت کانادا برسانید.ایمیل شما به دولت کانادا ارسال خواهد شد.


برای رهایی محمود صالحی، فعال جنبش کارگری از سیاه چالهای رژیم جنایتکار اسلامی ایران بپا خیزید.
با امضاء متن زیر، فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید، ایمیل شما به سازمان های بین المللی ارسال خواهد شد.


نگذاریم احمد باطبی سمبُل مبارزات دانشجویی و سایر زندانیان سیاسی به سرنوشت حجت زمانی، اکبر محمدی و .... دچار شوند.
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید.


متن نامه انگلیسی که همراه با امیل های شما در باره اعتراض به اعدام چهار زن ایرانی به مجامع بین المللی ارسال می شود.


چرا باید ما هر روز شاهد این همه اعدام باشیم؟ برای جلوگیری از اعدام چهار انسان، بپاخیزید!
با امضاء متن زیر، فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید، ایمیل شما به سازمان های بین المللی ارسال خواهد شد.


متن نامه انگلیسی که همراه با امیل های شما در باره سرنوشت احمد باطبی به مجامع بین المللی ارسال می شود.


نگذاریم احمد باطبی، سمبُل مبارزات دانشجویی، و سایر زندانیان سیاسی به سرنوشت حجت زمانی، اکبر محمدی و..... دچار شوند.
با امضاء متن زیر، فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید، ایمیل شما به سازمان های بین المللی ارسال خواهد شد.


مَلک قربانی و اشرف کُلهری دو زن زندانی هستند که قرار است بزودی سنگسار شوند.
با امضاء متن زیر اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید، ایمیل شما به سازمان های بین المللی ارسال خواهد شد.


متن نامه انگلیسی که به مجامع بین المللی و............. فرستاده شده است


نوجوان هیجده ساله ای در خطر اعدام و زنی در معرض سنگسار قرار دارد.
با امضاء متن زیر، اعتراض خود را به مجامع بین المللی برسانید، امضاء شما به سازمان های حقوق بشر فرستاده خواهد شد.


حضور سعید مرتضوی قاتل زهرا کاظمی در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل را بشدت محکوم میکنیم
با امضاء متن زیر اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید


حمله اوباش و اراذل چماق به دست جمهوری اسلامی ایران به تجمع مسالمت آمیز زنان
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به مجامع بین المللی برسانید


آدم ربائی فعالان دانشجویی و سیاسی، توسط نیروهای سرکوبگر لباس شخصی نظام جمهوری اسلامی ایران
با امضا متن زیر، مجامع بین المللی را از این یورش وحشیانه علیه مبارزان سیاسی میهنمان را تحت فشار قرار دهید


متن نامه فارسی و انگلیسی که به مجامع بین المللی و............. فرستاده شده است


برای جلوگیری از حکم اعدام ولی الله فیض مهدوی بپا برخیزید.
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید!


برای جلوگیری از اجرای اعدام فاطمه حقیقت پژوه و ولی الله فیض مهدوی بپاخیزید.
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید، امضاء شما به آدرس سازمان ملل و اتحادیه اروپا فرستاده می شود.


ماشین ترور اعدام جمهوری اسلامی ایران علیه آزادیخواهان همچنان ادامه دارد.
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید.امضاء شما به آدرس سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواهد رفت.


آیا الهام افروتن اعدام شده است؟
با امضای متن زیر، از مجامع بین المللی بخواهید در روشن شدن سرنوشت الهام افروتن کوشا باشند، امضاء شما به آدرس سازمان ملل و اتحادیه اروپا فرستاده میشود.


برای جلوگیری از اجرای اعدام حجت زمانی بپا خیزید.
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید.امضاء شما به آدرس سازمان ملل و اتحادیه اروپا فرستاده میشود.


دستگیری و سرکوب وحشیانه رژیم جمهوری اسلامی ایران به کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی و خانواده آنها
با امضاء متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید.امضاء شما به آدرس سازمان جهانی کار، سازمان ملل و اتحادیه اروپا خواهد رفت.


حمله وحشیانه مأموران امنیتی رژیم به کارگران شرکت واحد و خانواده آنها


جلوگیری از حکم اعدام دلارا دارابی


آزادیخواهان!


کُبرا رحمانپور را از اعدام شدن تجات دهید


از حکم قصاص شهلا جاهد جلوگیری کنید


برای جلوگیری از اجرای حکم اعدام کبرا رحمانپور و شهلا جاهد
توسط جنایتکاران جمهوری اسلامی

با امضای متن زیر فریاد اعتراض خود را به گوش مجامع بین المللی برسانید.


ما سرکوب وحشیانه مردم بی دفاع کُردستان ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی ایران را شدیدأ محکوم میکنیم.


 
 

بازچاپ مطالب سایت «حرکت» با ذکر منبع آزاد است.   /  [www.harkat.net] [Contact] [© Harkat Dot Net 2005]